خیلی وقتا نمیخوایم ...اما دل خیلی هارو میشکونیم...

خیلی وقتا نمیخوایم ... اما یه کارایی میکنیم که بعدا آرزو میکنیم

 

کاش اون لحظه و ثانیه دوباره

برگرده...شاید بتونیم چیزیو عوض کنیم...

خیلی وقت

ا نمیخوایم ...اما یه چیزایی میگیم که چند دقیقه بعد

آرزو میکنیم کاش اصلا حرف

 نمیزدیم...

خیلی وقتا نمیخوایم ...اما با نگاهمون یه آدمو تا مرز دیوونگی

میکشیم...

خیلی وقتا نمیخوایم...اما زندگی رو واسه خودمون و خیلی های

دیگه جهنم میکنیم...

خیلی وقتا نمیخوایم ... اما میتونیم خیلی کارا کنیم....

با یه نگاه...با یه حرف...با یه عکس العمل اشتباه...

   

    گاهی وقتا هم نخواستن توانستن است....!!!

            

/ 2 نظر / 12 بازدید
سنجد

ههههههههه!!!! کاش نخواستن نتوانستن بود کاش اون لحظه بر می گشت!![گریه]