Hard دل من!

 • ای خدا Hard دلم Format مکن
 •  
  Filed من را خالی از برکت مکن
 •  
  Option غم را خدایا On مکن

 • File اشکم را خدایا Run مکن

 • Delete کن شاخه های غصه را

 • سردی و افسردگی هر سه را

 • Jumper شادی رو بیا تا Set کنیم

 • سیستم اندوه را Reset کنیم
 • نام تو Password درهای بهشت
 • آدرس Email سایت سرنوشت

 • ای خدا روز ازل Cad داشتی

 • Mouse بود اما مگر Pad داشتی
 •  
  که چنین طرح 3D می زدی

 • طرح خود بر روی CD می زدی

 • تا نیفتد Bug در اندیشه مان

 • تا که ویروسی نگردد ریشه مان

 • ای خدا بر ما ایمن فرست

 • بهر دلهای پر آتش Fan فرست
 •  
  ای خدا حرف دلم با کی زنم

 • Help می خواهم که F1 می زنم
/ 2 نظر / 12 بازدید
ari

[گل][چشمک][گل][چشمک][گل][چشمک] [گل][چشمک][گل][چشمک][گل][چشمک] [گل][چشمک][گل][چشمک][گل][چشمک] [گل][چشمک][گل][چشمک][گل][چشمک] [گل][چشمک][گل][چشمک][گل][چشمک] عالی بوووووووووووووود [گل][چشمک][گل][چشمک][گل][چشمک] [گل][چشمک][گل][چشمک][گل][چشمک] [گل][چشمک][گل][چشمک][گل][چشمک] [گل][چشمک][گل][چشمک][گل][چشمک] [گل][چشمک][گل][چشمک][گل][چشمک] با تبادل لینک موافقی؟؟؟؟؟؟؟

سنجد

هههههههه!