مــن عـــاشقـانــه دوستــش داشتم

و او به حساب خودش عـــاقــلانـــه طــردم کرد!!!

منطــــق او,

حتـــی از حمـــاقــــت مــــن هـــم احمقـــانــه تــر بود!!

/ 0 نظر / 4 بازدید